+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN

Статті

Позапланова перевірка інспектора з праці|Статті

Пам’ятайте, що кожен підприємець може не допустити інспектора до перевірки, якщо той порушує вимоги законодавства, такі порушення можуть складатися з наступного:

• Інспектор з праці не пред’явив копію направлення на перевірку або таке направлення не відповідає вимогам діючого законодавства.

• Інспектор не вніс запис про здійснення заходу державного надзору (контролю) в журналі реєстрації заходів державного надзору. (при умові що цей журнал є)

• Інспектор проводить повторну позапланову перевірку з тих же фактів, які були умовами для попередньої перевірки.

Але потрібно пам’ятати, що за необґрунтоване недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод і її проведенні передбачає штраф у розмірі 3х мінімальних заробітних плат =9600 грн.

 

 

Які документи повинен мати інспектор, який прийшов на позапланову перевірку?

    Необхідно пам’ятати, що якщо інспектор праці прийшов до вас на позапланову перевірку, то він обов’язково повинен пред’явити службове посвідчення та направлення на перевірку, яке оформлюється на підставі наказу органу державного нагляду, копію інспектор надає керівнику суб’єкту господарювання.

Перевіряйте всю інформацію, яка вказана в направленні. А особливо те, що направлення повинно бути підписане керівником органу державного нагляду,  з зазначенням його прізвища, ім’я по батькові та обов’язково повинна бути печатка. 

Звертайте увагу на строки, вказані в направленні, тому що воно є чинним тільки на вказаний строк. 

Нижче ми зазначимо, що обов’язково повинно бути в направленні, яке приніс з собою інспектор, тому що якщо якась інформація відсутня, то це є приводом не допускати інспектора до перевірки.

Направлення повинно мати:

• Назву органу який здійснює перевірку.

• Назву суб’єкта господарської діяльності, щодо яких буде здійснюватися перевірка.

• Місце знаходження цього ж суб’єкта господарювання.

• Номер і дата наказу

• Дата початку і дата закінчення перевірки

• Які посадові особи беруть участь у проведенні перевірки

• Тип перевірки

• Форма перевірки

• Предмет та підстави здійснення перевірки

• Інформація про попередню перевірку, якщо така була.

Якщо всю документи відповідають вище зазначеній інформації, то ви зобов’язані пустити інспектора до проведення перевірки.

 

Алгоритм проведення перевірки

При проведенні перевірки інспектори керуються Порядком проведення перевірок, в якому зазначається, що перевірка складається з наступних етапів: 

1. Інспектор ознайомлюється з усіма документами суб’єкта господарської діяльності, які його цікавлять.

2. За результатами проведеної перевірки інспектор оформлює документи.

3. Суб’єкти господарювання ознайомлюються з результатами перевірки.

При цьому, інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв'язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень).

Інспектор з праці та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо - та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки. 

Обов’язково слідкуйте і не допускайте щоб інспектор вилучав оригінали документів, комп’ютерів, це заборонено крім випадків, передбачених КПК.

Також інспектор згідно Порядку має право спілкуватися з працівниками, але це не означає, що працівники повинні спілкуватися з ним.

Для того щоб уникнути неприємних ситуацій, рекомендуємо вам попередньо провести бесіди з співробітниками і роз’яснити як відповідати на питання інспектора, та взагалі як себе поводити на випадок перевірки.

Права суб'єкта господарювання під час здійснення перевірки: 

• знати свої права і обов'язки; 

• бути присутнім під час здійснення перевірки та залучати при здійсненні перевірки третіх осіб;

• вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію підприємства;

• надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

• оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;

• отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушень під час здійснення перевірки;

Крім того, норми законодавства містять правило, відповідно до якого, у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав та обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах підприємства. 

Суб'єкти господарювання можуть залучати третіх осіб (адвоката) з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки. 

Треті особи мають право: 

• бути присутнім під час здійснення перевірки;

знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;

• представляти інтереси суб'єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) в порядку, установленному законом.

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що суб’єкти господарювання теж мають достатньо прав, і що не потрібно боятися інспектора.

Користуйтесь даною статтею і тоді ви зможете захистити себе від незаконних дій інспектора з держпраці.

Крім того, варто привести документи підприємства, які стосуються трудовин відносин, у порядок ДО позапланової перевірки, а не після накладення відповідного штрафу.

 

  

 

 

 

Адвокати зі спеціалізацією на трудовому праві успішно захистять Ваші права під час проведення перевірки інспектором праці, а також якісно підготують усю необхідну для підприємства/підприємця документацію з питань праці та трудових відносин, телефонуйте за номерами: Київ о44 222 76 85 , Дніпро о95 459 59 56