+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN
  • deafortis.com >
  • Статті >
  • Громадянство Російської Федерації - підстави набуття

Громадянство Російської Федерації - підстави набуття|Статті

Громадянство Російської Федерації (РФ) – це стійкий правовий зв'язок особи з РФ, який виражається в сукупності їх взаємних прав та обов'язків.

Питання, пов'язані з набуттям громадянства Російської Федерації регулює Федеральний закон «Про громадянство Російської Федерації» від 31.05.2002 р № 62-ФЗ. На сьогоднішній день існує два способи набуття громадянства РФ:

1) загальний - підходить для осіб, на яких поширюються звичайні умови, передбачені Законом;2) спрощений - підходить для осіб, на яких поширюються пільгові умови, передбачені Законом.

Загальний і спрощений порядки відрізняються підставами, умовами, строками розгляду матеріалів (в загальному порядку - протягом 1 року, а в спрощеному - до 6 місяців, з дня подачі всіх необхідних і належним чином оформлених документів).

В цілому громадянство РФ набувається:

а) за народженням;

б) в результаті прийняття до громадянства Російської Федерації (в загальному чи спрощеному порядку - залежно від статусу осіб);

в) в результаті відновлення в громадянства Російської Федерації;

г) з інших підстав, передбачених цим Федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації.

 

Підставами набуття громадянства РФ за народженням є:

1) обидва батьки дитини або один з її батьків мають громадянство РФ (незалежно від місця народження дитини);

2) один з батьків дитини має громадянство РФ, а другий з батьків є особою без громадянства, або визнаний безвісно відсутнім, або місце його перебування невідомо (незалежно від місця народження дитини);

3) один з батьків дитини має громадянство РФ, а другий з батьків є іноземним громадянином, за умови, що дитина народилася на території РФ або якщо в іншому випадку вона стане особою без громадянства;

4) обидва батьки дитини, що проживають на території РФ, є іноземними громадянами або особами без громадянства, за умови, що дитина народилася на території РФ, а держави, громадянами яких є її батьки, не надають їй своє громадянство.

 

Підставами для прийняття до громадянства в загальному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які досягли віку вісімнадцяти років і володіють дієздатністю є:

проживання на території РФ з дня отримання посвідки на проживання, і до дня звернення із заявою про прийняття до громадянства РФ, протягом п'яти років безперервно (тобто, якщо особа виїжджала за межі РФ не більше ніж на три місяці протягом одного року).

Громадяни держав, що входили до складу СРСР, що проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах РФ не менше трьох років, інших військах або військових формуваннях, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ без дотримання вищевказаних умов.

При цьому така особа зобов'язується дотримуватися Конституції і законодавства РФ, мати законне джерело засобів до існування, звернутися до повноважного органу іноземної держави з заявами про відмову від наявного в них іншого громадянства (відмова від іншого громадянства не потрібна, якщо це передбачено міжнародним договором РФ або Законом або якщо відмова від іншого громадянства неможлива в силу не залежних від особи причин), володіти російською мовою.

Винятком є також умови, при яких термін проживання на території РФ скорочується до одного року:- наявність у особи високих досягнень у галузі науки, техніки та культури; володіння особою професією або кваліфікацією, що представляють інтерес для РФ;

- надання особі політичного притулку на території РФ;

- визнання особи біженцем в порядку, встановленому федеральним законом.

 

Підставами для прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які досягли віку вісімнадцяти років і володіють дієздатністю є:

1) наявність хоча б одного з батьків, що має громадянство РФ і проживає на території РФ;

2) якщо вони мали громадянство СРСР, проживали і проживають у державах, що входили до складу СРСР, не отримали громадянства цих держав і залишаються в результаті цього особами без громадянства.

 

Крім цього, підставами для прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають на території РФ:

1) народження на території РРФСР, і наявність у минулому громадянства колишнього СРСР;

2) проживання в РФ і шлюб з громадянином РФ не менше трьох років;

3) непрацездатність і наявність дієздатних сина чи дочки, які досягли віку вісімнадцяти років і є громадянами РФ;

4) наявність дитини, яка є громадянином РФ, - у разі, якщо другий з батьків цієї дитини, який є громадянином РФ, помер або за рішенням суду, що набрало законної сили, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у дієздатності, позбавлений батьківських прав або обмежений у батьківських правах;

5) наявність сина чи дочки, які досягли віку вісімнадцяти років, які є громадянами РФ і рішенням суду, що набрало законної сили, визнані недієздатними або обмеженими в дієздатності, - у разі, якщо другий з батьків зазначених громадян РФ, який є громадянином РФ, помер або рішенням суду , що набрло законної сили, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у дієздатності, позбавлений батьківських прав або обмежений у батьківських правах;

6) отримання після 1 липня 2002 роки професійної освіти за основними професійними освітніми програмами, що мають державну акредитацію, в освітніх або наукових організаціях РФ на її території та здійснюють трудову діяльність у РФ в сукупності не менше трьох років до дня звернення із заявою про прийняття до громадянства РФ;

7) наявність статусу індивідуального підприємця і здійснення підприємницької діяльності в РФ не менше трьох років, що передують року звернення із заявою про прйняття до громадянства РФ, і в цей період їх щорічна виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) у результаті здійснення підприємницької діяльності у встановлених Урядом РФ видах економічної діяльності становить не менше 10 мільйонів рублів;8) наявність статусу інвестора, чия частка внеску в статутному (складеному) капіталі російської юридичної особи, що здійснює діяльність на території РФ у встановлених Урядом РФ видах економічної діяльності, становить не менше 10 відсотків. При цьому розмір статутного (складеного) капіталу такої юридичної особи і розмір його чистих активів повинні становити не менше 100 мільйонів рублів кожен або сума сплачених такою юридичною особою податків в бюджетну систему РФ і обов'язкових страхових платежів повинна становити не менше 6 мільйонів рублів на рік протягом не менше трьох років з дня здійснення інвестицій;

9) здійснення не менше трьох років до дня звернення із заявою про прийняття до громадянства трудової діяльності в РФ за професією (спеціальністю, посадою), включеної до переліку професій (спеціальностей, посад) іноземних громадян - кваліфікованих фахівців, які мають право на прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку, затвердженому федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері зайнятості населення та безробіття.

Крім цього, непрацездатні іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули в РФ з держав, що входили до складу СРСР, і зареєстровані за місцем проживання в Російській Федерації станом на 1 липня 2002 року, мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку без дотримання умови про термін проживання на території РФ і без подання посвідки на проживання.

Також, без посвідки на проживання приймаються до громадянства у спрощеному порядку ветерани Великої Вітчизняної війни, мали громадянство колишнього СРСР і проживають на території РФ.

 

Діти і недієздатні особи також приймаються до громадянства РФ у спрощеному порядку у випадках:

1) дитина, один із батьків якої має громадянство РФ, - за заявою одного із батьків, який має громадянство РФ і за наявності згоди іншого з батьків на набуття дитиною громадянства РФ. Така згода не вимагається, якщо дитина проживає на території РФ;

2) дитина, єдиний з батьків якої має громадянство РФ, - за заявою цього з батьків;

3) дитина чи недієздатна особа, над якими встановлено опіку чи піклування громадянина РФ, - за заявою опікуна чи піклувальника;

4) дитина, поміщена під нагляд в російську організацію для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків - за заявою керівника російської організації, в яку поміщена дитина;

5) недієздатна особа, поміщена під нагляд в російську освітню організацію, медичну організацію, організацію, яка надає соціальні послуги, або іншу російську організацію, - за заявою керівника російської організації, в яку поміщено недієздатну особу;

 

Крім цього, у випадку, якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, які є учасниками Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в РФ співвітчизників, що проживають за кордоном, та члени їх сімей мають реєстрацію за місцем проживання на території суб'єкта РФ, обраного ними для постійного проживання відповідно до зазначеної Державної програми, вони можуть бути прийняті до громадянства РФ у спрощеному порядку.

Також, спрощений порядок прийому до громадянства РФ існує для носіїв російської мови.

Крім усього, іноземні громадяни та особи без громадянства, що раніше мали громадянство РФ, можуть бути відновлені в громадянстві РФ.

 

Якщо ви хочете дізнатися додатково про те, як отримати громадянство РФ (в т.ч. громадянам України), зателефонуйте нам за тел. +7 926 101 19 47 або залиште заявку на імейл info@deafortis.com і ми обов'язково зв'яжемося з вами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як отримати громадянство РФ українцю
як отримати громадянство РФ Москва
як отримати громадянство РФ громадянину України
як отримати громадянство Російської Федерації громадянину України
як отримати громадянство Росії
як отримати громадянство Росії українцю
що потрібно для того щоб отримати громадянство РФ