+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN

Інтелектуальна власність|Практики

 

Інтелектуальна власність (IP) означає творіння людського розуму: винаходи; літературні та художні твори; символіку, назви і зображення, що використовуються у комерційних цілях.

З правової точки зору IP охороняється, наприклад, патентами, авторським правом і товарними знаками, що дозволяє людям домагатися визнання або мати фінансову вигоду з того, що вони винайшли або створили. Встановлюючи правильний баланс між інтересами новаторів і більш широкої публіки, система IP сприяє створенню умов для процвітання творчості та інновацій.

Інтелектуальна власність звичайно розділяється на дві сфери - промислову власність, яка в цілому охороняє винаходи, і авторське право, яке охороняє літературні та художні твори.

Промислова власність існує в самих різних формах. Вони включають патенти, що охороняють винаходи, і промислові зразки, які являють собою художньо - естетичне рішення, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу. Крім того, промислова власність охоплює товарні знаки, знаки обслуговування, топології інтегральних мікросхем, фірмові найменування і комерційні позначення, а також географічні зазначення та захист від недобросовісної конкуренції.

До сфери авторського права відносяться художні твори, наприклад, книги, музика, картини і скульптури, фільми і твори, створені на основі технологій, включаючи комп'ютерні програми та електронні бази даних. У більшості європейських мов, за винятком англійської, під авторським правом (copyright) розуміються права автора. Вираз «copyright» (дослівно - право копіювання) відноситься до основної дії, яка - стосовно літературних і художніх творах - може бути здійснена тільки автором або з його дозволу. Така дія полягає в копіюванні твору. Вираз «права автора» відноситься до творця художнього твору, тобто його автору. Це вказує на визнаний факт того, що автор володіє певними конкретними правами на свій твір, які можуть здійснюватися лише їм самим (наприклад, правом перешкоджати спотвореному відтворенню). Інші ж права (зокрема право на копіювання) можуть здійснюватися іншими особами, наприклад видавцем, який отримав на це відповідну ліцензію (дозвіл) від автора.

 

Види об'єктів інтелектуальної власності відповідно до українського законодавства:

Об'єкти авторського права

 • літературний твір
 • музичний твір
 • твір образотворчого мистецтва
 • твір декоративно - прикладного мистецтва
 • твір архітектури
 • твір картографії
 • фотографічний твір
 • складений твір
 • база даних
 • комп'ютерна програма
 • аудіо - візуальний твір
 • сценічний твір
 • твір у сфері науки
 • твір у перекладі
 • твір у переробці

Об'єкти суміжних прав

 • виконання твору
 • фонограми, відеограми
 • передача організації мовлення

Об'єкти права промислової власності

Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи

 • винахід
 • корисна модель
 • промисловий зразок
 • раціоналізаторська пропозиція
 • топографія інтегральної мікросхеми

Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обороту

 • доменне ім'я
 • знак для товарів і послуг (торговельна марка)
 • зазначення походження товару
 • комерційне найменування
 • промисловий зразок

Особливі об'єкти

 • наукове відкриття
 • сорт рослин
 • породи тварин
 • комерційна таємниця
  • фольклор і традиційні знання

 

Захист інтелектуальної власності

Кожен об'єкт інтелектуальної власності вимагає особливих, властивих тільки йому, засобів захисту.

Судовий захист прав інтелектуальної власності здійснюється судами загальної юрисдикції, господарськими судами України, а в сфері публічно-правових відносин - адміністративними судами.

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання визначена в Господарському кодексі України, відповідно до яких застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування шкоди; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції.

У спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності також визначено досить багато способів захисту прав інтелектуальної власності.

Кримінальним кодексом України встановлена ​​кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, виправних робіт, конфіскації майна, обмеження або позбавлення волі на певний строк.

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, застосовується, зокрема, при:

порушенні прав інтелектуальної власності;

здійсненні дій, які складають акти недобросовісної конкуренції;

незаконному розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів , фонограм , відеоігор, комп'ютерних програм, баз даних;

порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

 

Найістотнішим засобом захисту інтелектуальної власності ми вважаємо оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності у способи, передбачених національним законодавством.