+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN

Новини

  • deafortis.com >
  • Новини >
  • Президент підписав Закон про трансфертне ціноутворення

Президент підписав Закон про трансфертне ціноутворення|Новини

1 вересня 2013 року закон набуває чинності.

Віктор Янукович підписав Закон № 408 - VII про внесення змін до Податкового кодексу відносно трансфертного ціноутворення (проект № 2515), яким вводиться механізм податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, грунтований на принципі "витягнутої руки" - міжнародному стандарті, погодженому державами-членами ОЭСР в якості рекомендованого до використання відносно встановлення трансфертних цін для податкових потреб.

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов'язань платника податків до рівня податкових зобов'язань, розрахованих за умови відповідності комерційних і/або фінансових умов контрольованій операції комерційним і/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення порівнянних операцій, передбачених ст. 39 ПК, сторони яких не є пов'язаними особами. У разі застосування платником податків при здійсненні контрольованих операцій цін, які не відповідають рівню звичайних цін на відповідні товари(роботи, послуги), і якщо в результаті такої невідповідності виникає заниження податкового зобов'язання, платник податків має право самостійно зробити коригування податкових зобов'язань і сплачених сум податку відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 ст. 39 ПК.

Встановлено, що контрольованими операціями є:

а) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), здійснювані платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;

б) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), здійснювані платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які :

задекларували негативне значення об'єкту оподаткування по податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

застосовують спеціальні режими оподаткування за станом на початок податкового (звітного) року;

сплачують податок на прибуток підприємств і/або ПДВ по іншій ставці чим базова (основна) відповідно до ПК на початок податкового (звітного) року;

не були платниками податку на прибуток підприємств і/або ПДВ за станом на початок податкового (звітного) року;

в) операції, одній із сторін яких являється нерезидент, зареєстрований в державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні, або який платить податок на прибуток (корпоративний податок) по ставці 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні. Перелік цих держав(територій) затверджується Кабміном.

Визначення ціни в цілях оподаткування доходів (прибутки, виручки) платників податків, які є сторонами контрольованої операції, здійснюється за допомогою одного з методів : порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу); ціни перепродажу; "витрати плюс"; чистому прибутку; розподіли прибутку. При виборі методу, використовуваного для визначення ціни в контрольованій угоді, повинні враховуватися повнота і достовірність початкових даних, а також обгрунтованість коригування, здійснюваного в цілях забезпечення порівнянності умов проведення контрольованої і порівнянних операцій. Допускається використання комбінації двох і більше методів.

 

Джерело: ЮРЛИГА

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН

www.ligazakon.ua