+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN

Новини

Нововведення Закону про електронну коммерцію|Новини

30.09.2015 в Україні набув чинності новий Закон про електронну комерцію від 03.09.2015г.

Даний Закон сприятиме інтеграції України в сферу світової e-commerce. Регулювання відносин в інтернеті з боку законодавця бізнес чекав багато років.

Основні нововведення за законом про електронну комерцію:

- Покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції за обсягом своїх прав і обов'язків прирівнюється до споживача при укладенні договору поза торговельними або офісними приміщеннями і у разі укладення договору на відстані відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».


- Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження здійснення електронної угоди у формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона чи іншого документа в момент вчинення правочину або в момент виконання продавцем обов'язку передати покупцеві товар.


- Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний шляхом електронного цифрового підпису, або одноразового ідентифікатора або аналогом власноручного підпису, за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі. Всі інші договори прирівнюються до усних договорами.


- Електронні документи (повідомлення), пов'язані з електронним угодою, можуть бути представлені в якості доказів сторонами та іншими особами, які беруть участь у судовому розгляді справи.


- Продавець (виконавець, постачальник), оператор платіжної системи або інша особа, що отримало оплату за товар, роботу, послугу відповідно до умов електронного договору, повинні надати покупцю (замовнику, споживачеві) електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.


- Провайдери в інформаційній сфері не є стороною електронної угоди.


- Правила користування сайтом (Terms of use) отримують юридичну силу.